Nieustanny rozwój firmy poprzez zakup i eksploatację najnowszych rozwiązań technicznych umożliwił nam świadczenie usług w coraz szerszym zakresie.

I tak od 2007 roku wdrożyliśmy usługi w szeroko rozumianym zakresie prac inżynieryjnych związanych z wykonywaniem sieci oraz robotami ziemnymi w tym:

  • Gruntowych Wymienników Ciepła dla potrzeb pomp ciepła jak i wentylacji,
  • Sieci zewnętrzne (wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, ciepłociągi)
  • Separatory, osadniki piasku, przepompownie,
  • Odkryte zbiorniki p-poż. oraz deszczowe wraz z infrastrukturą techniczną ,

I świadczenie usług sprzętowych:

  • Usługi koparko-ładowarką ( wiertnica Auger 8000) koparkami kołowymi o masie 12,5 ton
  • Transport ciężarowy samowyładowczy do 16 ton
  • Transport nisko podwoziem do 14 ton
  • Usługi koparkami i jednonaczyniowymi , minikoparkami, koparko ładowarkami
  • Wiercenie diamentowe
  • Wykrywanie podziemnych instalacji energetycznych i kanalizacyjnych z określeniem głębokości.

W tym okresie wykonaliśmy największy Gruntowy Powietrzny Wymiennik Ciepła na potrzeby zakładu produkcyjnego o wydajność 50 tys m3/h.

W dalszym ciągu zwiększamy naszą bazę sprzętowa aby w coraz bardziej Profesjonalny sposób zapewnić obsługę inwestycji w budownictwie mieszkaniowym jak i przemysłowym.